Home Produksjon og arbeid Hva skaper utvikling?

Hva skaper utvikling?

En grunnleggende betingelse for at et samfunn skal overleve, er at det skaffet nok mat og andre livsnødvendige produkter til innbyggerne. Videre må godene i samfunnet fordeles.

Produksjon, fordeling og forbruk er tre sentrale, økonomiske mekanismer i alle samfunn.

Det rike Norge  på 2000-tallet er svært forskjellig fra Norge i tidligere tider. Arbeidsmåtene har endret seg, og produktiviteten – det vi faktisk får ut av arbeidet vi gjør – er mangedoblet.

Her skal vi se nærmere på  det vi kaller samfunnsutvikling. Å utvikle vil si å ta i bruk mulighetene som ligger i mennesket selv  – og i omgivelsene!

 • Utvikling i filosofisk forstand: at vi får mer innsikt og åndelig styrke
 • Utvikling i økonomisk forstand: at vi får flere materielle goder med mindre anstrengelser
 • Økonomisk utvikling er målbar – det handler om pengeverdier, vekstrater og nasjonalprodukt.

Forklaringer/perspektiver på samfunnsutvikling:

 1. Naturgitte forhold
  – tilpasse seg og nyttiggjøre seg klima, vann, beliggenhet
 2. Kulturelle forhold
  – vitenskap og teknologi gir økt produksjon og produktivitet
 3. Politiske premisser
  – Ro og stabilt styresett og ønske om utvikling.
  – Banker – aksjeselskaper og  konkurranse

ikt_ape

«Teknologi er summen av alt mennesker mestrer i en bestemt  kultur eller historisk epoke; altså hvordan de bearbeider natur og råvarer til nye produkter ved hjel av redskaper eller tekniske oppfinnelser.»


Sammendrag fra Mangfold:

 • Jordbruksrevolusjonen fant sted flere steder samtidig, uavhengig av hverandre – i områder med varmt klima og tilgang til vann.
 • Jordbruksrevolusjonen ga økt – og ikke minst sikker – matforsyning. Den innebar behov for nye redskaper, og man så behov for klarere arbeidsdeling i samfunnet.
 • Industrirevolusjonen kom for bare 200-300 år siden. Teknologiske nyvinninger ga nye muligheter, men var avhengig av at makthavere åpnet for nytenkning!
 • Økt konkurranse mellom bedrifter, og mellom land, fører til effektivisering og produktivitetsvekst. Kunnskap og teknologi er gjort til systematiske satsningsområder i form av utdanning, forskning og vitenskap.

Aktuelle artikler: Er du lykkelig? 


 Oppgaver

 1. Jobb samme to og to. Les sammendraget og lag en kort huskeliste over sentralen hendinger.
 2. Interaktive oppgaver
 3. Tekst: Yrkene som forsvant
 4. Tekst: Ungdom ramler ut av skole og arbeidsliv