En grunnleggende betingelse for at et samfunn skal overleve, er at det skaffet nok mat og andre livsnødvendige produkter til innbyggerne. Videre må godene i samfunnet fordeles.

Produksjon, fordeling og forbruk er tre sentrale, økonomiske mekanismer i alle samfunn.

Det rike Norge  på 2000-tallet er svært forskjellig fra Norge i tidligere tider. Arbeidsmåtene har endret seg, og produktiviteten – det vi faktisk får ut av arbeidet vi gjør – er mangedoblet.

Her skal vi se nærmere på  det vi kaller samfunnsutvikling. Å utvikle vil si å ta i bruk mulighetene som ligger i mennesket selv  – og i omgivelsene!

 • Utvikling i filosofisk forstand: at vi får mer innsikt og åndelig styrke
 • Utvikling i økonomisk forstand: at vi får flere materielle goder med mindre anstrengelser
 • Økonomisk utvikling er målbar – det handler om pengeverdier, vekstrater og nasjonalprodukt.

Forklaringer/perspektiver på samfunnsutvikling:

 1. Naturgitte forhold
  – tilpasse seg og nyttiggjøre seg klima, vann, beliggenhet
 2. Kulturelle forhold
  – vitenskap og teknologi gir økt produksjon og produktivitet
 3. Politiske premisser
  – Ro og stabilt styresett og ønske om utvikling.
  – Banker – aksjeselskaper og  konkurranse

ikt_ape

«Teknologi er summen av alt mennesker mestrer i en bestemt  kultur eller historisk epoke; altså hvordan de bearbeider natur og råvarer til nye produkter ved hjel av redskaper eller tekniske oppfinnelser.»


Sammendrag fra Mangfold:

 • Jordbruksrevolusjonen fant sted flere steder samtidig, uavhengig av hverandre – i områder med varmt klima og tilgang til vann.
 • Jordbruksrevolusjonen ga økt – og ikke minst sikker – matforsyning. Den innebar behov for nye redskaper, og man så behov for klarere arbeidsdeling i samfunnet.
 • Industrirevolusjonen kom for bare 200-300 år siden. Teknologiske nyvinninger ga nye muligheter, men var avhengig av at makthavere åpnet for nytenkning!
 • Økt konkurranse mellom bedrifter, og mellom land, fører til effektivisering og produktivitetsvekst. Kunnskap og teknologi er gjort til systematiske satsningsområder i form av utdanning, forskning og vitenskap.

Aktuelle artikler: Er du lykkelig? 


 Oppgaver

 1. Jobb samme to og to. Les sammendraget og lag en kort huskeliste over sentralen hendinger.
 2. Interaktive oppgaver
 3. Tekst: Yrkene som forsvant
 4. Tekst: Ungdom ramler ut av skole og arbeidsliv