Livskvaliteten til et menneske er høy dersom det får tilfredsstilt sine ønsker og behov på de livsområdene som han eller hun betrakter som viktige.

Hva er det gode liv for deg?

 • forbruk og nytelse?
 • ha familie og venner?
 • kunne utvikle deg moralsk og intellektuelt?
 • trygghet?
 • å oppleve kjærlighet?
 • andre ting?

Artikler:

 • Lykkefølelsen er medfødt
  Arv eller miljø? Sårbarhet for alvorlig depresjon henger sammen med hvor tilfredse vi er med livet.
 • Er du lykkelig?
  Vi må finne andre måter å måle velferd på enn økt vekst. Men lykke er så mangt.
 • The World’s Happiest (And Saddest) Countries
 • What is happiness? Charles Schulz, the creator of Peanuts, wrote, “Happiness is a warm puppy.” John Lennon had a different take: “Happiness is a warm gun.”

Lenker:

 • Global lykkeindeks
  Indeksen viser hvor mange gjennomsnittlige lykkelige leveår innbyggerne i verdens land kan forvente å oppnå, delt på hvor store ressurser landene forbruker.
 • Hva er HDI – index?

Oppgave: Generation Me

Mennesker født på 1970-80- og 90-tallet har ifølge en del betraktere vokst opp med en enorm dose selvtillit. Noen kaller dem jeg-generasjonen. Les artikkelen i Aftenposten om den forventningskrisen de kan møte i voksen alder.

 1. Hva kjennetegner samfunnet som jeg-generasjonen er en del av?
 1. Hvilke forventninger har jeg-generasjonen til arbeidslivet – og hvordan ser det ”vanlige arbeidslivet” ut?
 1. Hvor ille synes du det er å ha ”en vanlig jobb”?
 1. Hvordan kommer offerrollen til uttrykk i avsnittet Stakkars meg?
 1. Boka Generation Me er amerikansk. I hvilken grad synes du den er dekkende for norske forhold?
 1. Hvor går grensen mellom sunn selvtillit og usunn selvdyrking? Gi eksempler.