Når mobiltelefonen til sykepleier Cecilie Eknes gir lyd fra seg, vet hun at det gjelder en av de 64 beboerne ved Østsiden sykehjem i Fredrikstad.

Hverdagen vår er blitt mye enklere, teknologien medfø- rer også en større trygghet for pasientene, sier sykepleier Cecilie Eknes. Østsiden sykehjem utenfor Gamlebyen i Fredrikstad sto ferdig i juni og er de første til å bruke velferdsteknologi i kommunen.

– Sykepleierne er utstyrt med hver sin mobiltelefon. Via denne får vi meldinger om ulike alarmer som utløses fra rommene, for eksempelvis hvis en pasient har falt. Det ville ikke blitt fanget opp like raskt uten denne teknologien, sier Eknes.

Les hele saken