Hva gjør de på Stortinget?
Les om våre folkevalgte representanter og hva som er arbeidsoppgavene deres.

Finn dine representanter
Her kan du se hva stortingsrepresentantene fra ditt fylke jobber med og hvor i salen de sitter.

Hvem gjør hva?
Hvem er sjefen på Stortinget? Og hva er egentlig Kongens rolle i dag? Lær om maktfordeling.

Hvordan kan jeg påvirke?
Når du stemmer ved valg påvirker du politikken. Men det finnes flere påvirkningskanaler du kan bruke.

Stortingsvalg
Kanskje skal du snart avgi stemme for første gang? Her kan du lære mer om stortingsvalg.

Politiske partier
Åtte partier ble valgt inn på Stortinget i 2013. Det største har 55 seter, mens det minste bare har ett!

Parlamentarisme
Visste du at statsministeren og regjeringen må gå av hvis Stortinget ikke har tillit til dem?

Grunnloven
Grunnloven ble skrevet på Eidsvoll i 1814, men har blitt endret mange ganger. Lær hvordan det foregår.