Kompetansemål: 
– gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger

Les innlegget i Aftenposten og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva betyr ordet «antropologi»?
  2. Hva betyr ordet «kulturrelativistisk»?
  3. Førsteamanuensis Kolshus skriver om samspillet mellom hvilke to fenomener som la grunnlaget for fagets suksess?
  4. Hva mener Kolshus med dette: «For en som har levd med antropologien de siste 20 årene og kjenner dens bredde, perspektivfrihet og genuine nysgjerrighet på alt menneskelig, er oppfatningen av faget som «politisk korrekt» og, langt verre, forutsigbart, vanskelig å kjenne igjen.»?
  5. På hvilken måte er «hvetebrødsdagene» over?
  6. Hvilke to forhold har endra debattklimaet?
  7. Hva mener Kolshus med at «vi har kanskje ikke vært flinke nok til å «dekonstruere majoriteten»: Rett og slett stille spørsmålet om det en renholdsarbeider på Romsås har til felles med en finansmegler på Røa og en fisker på Røst, skal tillegges mer vekt enn alle de forholdene, både økonomiske og kulturelle, som skiller livet deres fra hverandre»?
  8. Hvem var Marianne Gullestad? Gjengi det Kolshus skriver om henne og hennes forskning med egne ord.
  9. Diskuter hva faget sosialantropologi kan bidra med i samfunnet – og på hvilken måte.