Kompetansemål – samfunnsfag
-gjøre greie for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden

Kompetansemål – sosiologi
– forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

Visste du at ni millioner mennesker dør av sult i verden hvert eneste år? Og at det egentlig er nok mat til alle sammen? Sult handler ikke først og fremst om den dramatiske hungersnøden som kanskje kommer på TV, men om den gnagende og helt hverdagslige hungeren etter mer å spise som 800 millioner mennesker går med.

Se videoen i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

 1. Hvor mange mennesker dør hvert år direkte eller indirekte av sult?
 2. Hvor stor andel av jordas befolkning lider i dag av sult? Og hvor mange er det?
 3. Hvordan er sultproblemene i u-land sammenligna med i-land?
 4. Hvorfor er sulten – ifølge denne reportasjen – et løsbart problem? Er du enig? Begrunn.
 5. Hva vet du om Malawi? Hvorfor er det sult i Malawi? (Finn ut på internett.)
 6. Hvorfor er det så alvorlig å sulte som barn?
 7. Og hvordan påvirker denne sulten blant barn samfunnet?
 8. «Fattigdommen er et resultat av rikdommen hos noen få», sier forfatteren Martin Caparròs i filmen. Er du enig? Begrunn ditt standpunkt.
 9. Enkelte hevder at fattigdom og sult er det normale i menneskehetens historie, mens det som må forklares er at mange land i moderne tid har klart å utrydde den. Hva tenker du om det? Begrunn.
 10. Hvordan er utviklinga når det gjelder sultproblemene i verden?
 11. Hva er løsningen på sultproblemene ifølge direktøren for verdens matvareprogram?
 12. Hvilket eksempel bruker Martin Caparròs for å illustrere «systemets» svakhet? Hva tenker du om dette eksempelet, har han rett? Begrunn.
 13. Hvordan er fattigdomsproblemene i India?
 14. Diskuter om rike land har et ansvar for å gjøre noe med sulten i verden. Hva kan rike land eventuelt gjøre?