Sosial dumping er et ofte vanskelig å få avdekket, fordi arbeiderne som er utsatt for det utsettes for trusler. Interjvu med en Dagblad-journalist og en advokat som har jobbet med ofre for sosial dumping.