Home Artikler sosiologi Sweatshop – Internasjonal arbeidsdeling

Sweatshop – Internasjonal arbeidsdeling

KOMPETANSEMÅL
– forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

Oppgaver

  1. Hva er tekstilarbeidernes krav i Kambodsja, ifølge artikkelen i Aftenposten?
  2. Hvor stor andel av Kambodsjas eksportinntekter kommer fra tekstilindustrien?
  3. Hvilke inntrykk gir Kambodsja av deg slik landet framstår i filmen?
  4. Hvordan tror du det vil være å oppsøke en tilfeldig norsk fabrikk og be om å få besøke den med en gang?
  5. Hva tenker du om at H&M trenger tid til å organisere et besøk ved en fabrikk?
  6. Hvordan svarer H&M seg i artikkelen?
  7. En bør la være å kjøpe klær som er produsert i Kambodsja. Skriv ned fem argumenter for og fem argumenter mot denne påstanden.
  8. Drøft påstanden.
SHARE