Velgeropprøret i Europa Over hele Europa rømmer velgerne fra de tradisjonelle maktbærende partiene og over til protestpartier.

– Velgerne er ikke naive Europa har gjennom flere tiår vært dominert av partier som har ligget enten litt til høyre for eller litt til venstre for sentrum. Men nå utfordres dette bildet av høyre- og venstrepopulistiske partier på fremmarsj. I flere land, som Spania og Hellas, er de tradisjonelle partisystemene blitt knust.

Les hele saken

Les også: Ytre Høyre på fremmarsj


Oppgaver

  1. Hva mener Førsteamanuensis Elisabeth Ivarsflaten ved Universitetet i Bergen er fellesnevneren for velgeropprørene i Europa?
  2. Hvilke tre trender trekker hun frem?
  3. Hvilken sammenligning gjøres med at «udemokratiske krefter får makt»?.