I Sundvolden-erklæringen til regjeringen Solberg står det at: “regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.[…] Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.”

Arbeidet med kommunereformen er et omfattennde prosjekt som er planlagt fullført med vedtak i Stortinget høsten 2017.


Les sakene og svar på spørsmålene:
  1. Hva er drivkreftene bak reformen?
  2. Hvilke mål har Solberg-regjeringen satt for reformen?
  3. Hva mener de forskjellige partiene om reformen?
  4. Si noe om størrelsen på kommunene i Norge
  5. Finn 5 argumenter for reformen
  6. Finn 5 argumenter imot reformen