Johan Galtung er en av Norges mest kjente samfunnsforskere. Han har satt sterkt preg på utviklingen av sosiologi og fredsforskning, både i Norge og internasjonalt. Gjennom sitt forfatterskap og sitt aktive engasjement på en rekke områder, har han vunnet stor anerkjennelse, men også blitt en omstridt person.

I 2010 fylte Galtung 80 år, og i den forbindelse viste Dagsrevyen dette portrettet av ham.