Home Artikler sosiologi Max Weber og den moderne sosiologien

Max Weber og den moderne sosiologien

Uttrykket »Tid er penger» forbindes ofte med sosiologen Max Weber. Han mente religion var årsaken til at økonomien var forskjellig i de europeiske landene på slutten av 1800-tallet.

Protestantiske land, som f.eks.Tyskland, greide seg bedre enn de katolske, fordi den pietistiske nøysomheten vi finner hos protestantene har likhetstrekk med kapitalismen. I dette innslaget møter vi journalist og reise-entusiast Jens A Riisnæs, som forteller om sitt forhold til tid, penger og Max Weber.