Uttrykket »Tid er penger» forbindes ofte med sosiologen Max Weber. Han mente religion var årsaken til at økonomien var forskjellig i de europeiske landene på slutten av 1800-tallet.

Protestantiske land, som f.eks.Tyskland, greide seg bedre enn de katolske, fordi den pietistiske nøysomheten vi finner hos protestantene har likhetstrekk med kapitalismen. I dette innslaget møter vi journalist og reise-entusiast Jens A Riisnæs, som forteller om sitt forhold til tid, penger og Max Weber.