(video, 83 min)

I denne dokumentarfilmen møter vi åtte gutter i alderen 20 til 30 år. De soner alle lange fengselsstraffer og har søkt seg til C-3, en avdeling i Oslo kretsfengsel hvor Tyrilikollektivet og fengselet driver et unikt rehabiliteringsprosjekt. I sju måneder følger vi gutta gjennom seire og nederlag i fengselet, på permisjoner, på rømmen og på turer. De blir utsatt for tøffe utfordringer og konfrontert med sine egne problemer for sammen å kunne bryte med kriminalitet og rusmidler. «Store gutter gråter ikke» gir sterke inntrykk fra en virkelighet de fleste av oss ikke kjenner.

https://www.youtube.com/watch?v=C9x_z3goPls

http://www.filmarkivet.no/film/details.aspx?filmid=40090

NB: Forsøk i størst mulig grad å bruke fagbegreper når du svarer på spørsmålene.

  1. Hva har skjedd?
  2. Hvorfor skjedde det med disse personene?
  3. Hvordan framstår personene i filmen?
  4. Hva kunne vært gjort bedre for å hjelpe dem?
  5. Var det galt å putte dem i fengsel? Begrunn.