Home video Ditt første HTML dokument

Ditt første HTML dokument

5 HTML og CSS – en introduksjon

  • Kap. 5.2a HTML elementer (avsnitt og linjeskift)
  • Kap. 5.2b HTML elementer (overskrifter)
  • Kap. 5.3 og 5.4 Tekst og bakgrunnsfarge
  • Kap. 5.5 Overskrifter
SHARE