Vi skal se nærmere på kommunen, som er det lokale styringsorganet vi har i Norge.

Våren 2016 er det 428 kommuner i Norge. Regjeringen har satt i gang en reform for å redusere antallet og vil slå flere sammen til større kommuner.

Kommunene har frist fram til juni 2016 med å fatte lokale vedtak om sammenslåinger. Etter planen skal reformen være gjennomført innen 2020. Her ser du hvilke oppgaver kommunene er pålagt av staten, hvordan kommunepolitikerne fordeler de økonomiske ressursene de har tilgjengelig og hvilke oppgaver kommunen ikke skal løse, men som blir ivaretatt av staten eller fylket.


kommunestrukturi kommunekassa