Påvirkningen vår på jordkloden er blitt så enorm at vi har beveget inn i en ny geologisk epoke.

Artsutryddelse, forurensning, forsuring av verdenshavene og klimaendringer er bare noen eksempler på hvordan mennesket har forandret omgivelsene sine.

Den menneskelige påvirkningen kan spores til de mest avsidesliggende strøk. Halvparten av jordens landoverflate er direkte endret, gjødselindustrien binder nå mer atmosfærisk nitrogen enn alle verdens landbaserte økosystemer tilsammen, fiskerier forsyner seg med en stor del av marine organismer i alle kystfarvann og verdens dyrebestander er i gjennomsnitt redusert med 50 prosent siden 1970-tallet. I tillegg har vi endret atmosfærens sammensetning på en måte som påvirker klodens klima.