Intro til HTML/CSS: Å lage nettsider
Lær å lage nettsider ved hjelp av HTML og CSS. HTML er kodespråket som du omringer innholdet med, for å fortelle nettlesere om headere, lister, tabeller, osv. CSS er det språket du bruker for å utforme nettsiden, for å be nettleserne forandre farge, font, oppsett, m.m.

https://nb.khanacademy.org/computing/computer-programming/html-css