IT1 har en praktisk-muntlig eksamen der du typisk utvikler et produkt over 48 timer, for at du så kommer på skolen og forsvarer dette.

Eleven kan prøves i hele læreplanen for faget for best mulig å vise helhetlig kompetanse. Elever skal ha to dagers forberedelse.

  1. Første dag: Trekkfaget offentliggjøres og elevene bruker første dag som lesedag.
  2. Andre dag: Obligatorisk forberedelsesdag. Tema, problemstilling(er) eller case blir gjort kjent for elevene kl. 09.00. Elevene skal ha tilgang til veiledning i løpet av dagen.

Eksamen skal vare inntil 45 minutter for hver elev, og gjennomføres slik:
Del 1: Eleven presenterer temaet/problemstillingen (inntil ca. 1/3 av tiden).
Del 2: Fagsamtalen tar utgangspunkt i presentasjonen. Deretter spørsmål fra ‘hele’ pensum.

Vurderingen
Det legges vekt på at presentasjonen vurderes opp mot måloppnåelse i læreplanen. Karakteren må bygge på en samlet vurdering av elevens måloppnåelse i faget. Elevene skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Det betyr at sensorene ikke bare kan stille spørsmål fra en liten del av faget. Sensorene skal ikke lete etter den kompetansen elevene ikke har. Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler til presentasjonen.

Kompetansemål

  • Digital samtid Hovedområdet handler om hvordan digitalt utstyr fungerer, og hvordan standarder, programvare og grensesnitt muliggjør samhandling mellom datamaskiner og annet utstyr.
  • Nettsteder og multimedier Hovedområdet handler om utforming, implementering og vurdering av nettsteder med tekst, lyd, bilde, video og animasjoner.
  • Databaser Hovedområdet handler om modellering og realisering av databaser, og utvikling av IT-løsninger med utgangspunkt i databaser.

Se kompetansemålene her