Hvem eier informasjonen på Internett?
I utgangspunktet er alt som fins på Internett, beskyttet av åndsverkloven. Skal elevene bare benytte bilder og tekst til eget bruk, i et gruppearbeid og/eller legge det fram for klassen, trenger de ikke søke om lov til å bruke dette. Men de skal alltid notere referanser – så nøyaktig som mulig – til alle kilder og ressurser som de bruker. Det gjelder så vel trykte kilder, muntlige kilder som kilder fra Internett.

Internett og kildekritikk
Bruk av digitale verktøy en grunnleggende ferdighet i alle fag. For å mestre denne ferdigheten er det blant annet viktig at elevene har kunnskaper om kildekritikk. Vi må stille like strenge – om ikke strengere – krav til kildene og ressursene på Internett som kilder og ressurser vi samler inn andre steder. Begrunnelsen for det er at det er langt lettere å publisere stoff på Internett enn for eksempel gjennom bøker, tidsskrifter, film og radio.

For å vurdere en nettside stiller vi en rekke spørsmål:

Hvem er ansvarlig(e) for det nettstedet vi har funnet fram til?
Seriøse nettsteder har alltid informasjon om det. Nettadressen (URL’en) kan også fortelle noe om slike ting. Adressen http://www.hf.uib.no viser for eksempel at Universitetet i Bergen (uib.no) står bak.

 • Er det en institusjon vi mener du kan stole på; universitet, offentlig organ eller lignende?
 • Er det en person vi mener er anerkjent?
 • Er det en privatperson vi ikke vet noe om, for eksempel en privat hjemmeside?

Er nettstedet blitt laget for et spesielt formål?
Er det mulig å finne fram til hva som er grunnen til at personen eller organisasjonen har laget nettstedet? Er nettstedet for eksempel laget for å fremme et spesielt syn eller en spesiell sak? Er framstillingen nøytral eller tendensiøs? Eller er det en mer nøytral orientering?

Er det mulig å komme i kontakt med dem som har laget nettstedet?
Ofte kan vi sitte med spørsmål om ett eller annet som er presentert på nettstedet. Da kan det være viktig å få kontakt med dem som står bak informasjonen. Fins det muligheter for å kontakte den eller de som står bak, enten på e-post eller på telefon? På seriøse nettsteder finner vi alltid slik informasjon.

Hvilken annen informasjon er det knyttet til nettstedet?
Kan evt. tilleggsinformasjoner si oss mer om opplysningene på siden er riktige?

Går det fram når siden sist ble oppdatert?
Hvis det er lenge siden nettstedet ble oppdatert (står ofte nederst på siden), kan opplysningene på nettstedet være utdaterte.

Du finner også nyttig stoff om kildekritikk på ung.no.

Fra Streif: Lærebok i Samfunnsfag


Sjekkliste for kildekritikk

Kan du stole på du det finner på nettet? Her følger noen viktige punkter du bør ha i bakhodet når du er ute og surfer etter fakta og informasjon. Hvordan sjekker du om informasjonen du finner er korrekt?

Hvem står bak nettsiden?

 • er det en myndighet?
 • er det en organisasjon?
 • er det et foretak?
 • er det en privatperson?
 • er det noen som kan noe om emnet?
 • er det noen du stoler på?

Hvorfor er nettsiden etablert/startet?

 • for å informere om noe?
 • for å presentere fakta?
 • for å propagandere for noe?
 • for å selge noe?
 • for å underholde?

Hvordan ser nettsiden ut?

 • finnes det noen kontaktinformasjon?
 • virker teksten seriøs?
 • fungerer lenkene?
 • henvises det til kilder?
 • finnes det dato på siden?

Kan du få informasjon fra andre kilder?

 • har du sjekket i skolebiblioteket?
 • har du sjekket lenkesamlingen på f eks Skolenettet?
 • har du sammenlignet med andre kilder?
 • var Internett den beste kilden?
 • Les (og hør) mer om kildekritikk på ndla.no

Kilde: Skoleverket i Sverige