Nye forretningsmodeller, automatisering og robotisering er i ferd med å endre arbeidslivet fundamentalt. Konsekvensene for arbeidstakerne vil bli store.

Et raskt tilbakeblikk setter ting i perspektiv:
Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner.
Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masseproduksjon.
Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger.
Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller.

Sammenlignet med de tre foregående, utvikler den fjerde seg langs en ikke-lineær linje med hensyn til hastighet og effekt av endringene. Dette vil utfordre oss på omstillingsevne og -villighet.

Les hele saken


DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN – HVEM OVERLEVER?
Slik blir den 4. industrielle revolusjon