For noen dager siden hørte jeg om et tiltak, en av 69, fra regjeringen, som nevnte noe om et behov for å gi kurs om norsk kultur til alle som kommer til Norge, som flyktinger eller asylsøkere. De begrunner dette med at den beste måten å integrere denne gruppen, er å vise hvilke norske prinsipper de må forholde seg til. Jeg er advokat, og skjønner hva dette betyr. For meg er det veldig klart at hvis man er i utlandet må vi respektere gjeldende lands lover og kultur. Ingen tvil om det. Men, selvfølgelig, uansett hvor man er, må man forholde seg til de internasjonale menneskerrettigheter og de ser ikke forskjell på kultur og religion.

De mener dette er tiltak som hjelper til bedre integrasjon. Jeg vil bidra til diskusjon og forklare hvorfor jeg tenker at med tiltaket må det følge flere ulike betraktinger. Integrasjon er en prosess med mange aktører, det betyr at alle oss innvandrere, og nordmenn, må lære hva det å integrere seg egentlig betyr.

Integrasjonen må være et nasjonalt prosjekt, være konsekvent og korrepsondere med immigrasjonspolitikken i Norge.

Hvordan kan vi garanterere at integrasjon skal opprette en følelse av å tilhøre det norske samfunnet? Hva må man lære innvandrere og nordmenn om hverandre, for å integrere oss både med etnisk norske og med øvrig befolkning med en annen nasjonalitet, for å unngå å bygge «murer» og skape gettolignende tilstander? Hvilken undervisingsplan har Norge for å styrke integrasjonen på alle nivåer? Det veit ikke jeg, men alle må føle at de har identitet, for å leve i et mangfoldig samfunn.