Å bli født i Norge er nesten som å vinne i Lotto. Norge topper nemlig nesten alle gode statistikker.

Norge er et av verdens rikeste land. Av nærmere 200 land plasserer Norge seg stort sett blant de ti rikeste landene, hvis vi måler den samlede verdiskapingen pr. person. Norge er også et av verdens likeste land. Ideen om likestilling og likebehandling står sterkt, og den økonomiske likheten er høy. Av 34 OECD-land, som med få unntak er de likeste landene
i verden, er Norge vanligvis blant topp fem.


Globalis: HDI – indeks for menneskelig utvikling
Indeksen måler et lands gjennomsnittlige resultater på tre grunnleggende områder: 1. Forventet levealder, 2. Utdanning og 3. Inntekt (BNP per innbygger).