Mindre fravær ville gjort skolen i stand til å møte de få, reelt syke elevene med mer ressurser og fleksibilitet, som er verdt bryderiet det er å skaffe legeattest.
Arbeiderpartiet og Høyre er ikke så ulike som valgkampene av og til gir inntrykk av. Men de spiller litt forskjellig fiolin, avhengig av om de er i posisjon eller opposisjon. AP i posisjon kan manne seg opp og føre en realistisk sentrumspolitikk, men må i opposisjon lene seg mer mot venstre.

Les hele saken og svar på spørsmålene

  1. Hva ligger i uttrykket at elevene gjennom skolen skal bli «gagns menneske»? Og hva tenker du om dette målet med skolegangen?
  2. Hvilke fordeler og ulemper er det med at skolegangen i Norge er helt gratis? Skriv ned noen punkter for begge deler.
  3. Det registrerte fraværet blant skoleelever er mange steder i landet dobbelt så høyt som blant vanlige arbeidstakere. Hva tror du det kan komme av?
  4. Diskuter denne påstanden: «Hvis bare læreren er motiverende nok, kommer elevene og de kommer presis.»
  5. Hvilke argumenter kan brukes for og imot denne påstanden: «Elever bør få komme og gå som de vil, om de bare er til stede ved vurderingssitusajoner.»? Diskuter påstanden.
  6. Skolen skal forberede elevene til voksenlivet og arbeidslivet – og derfor bør vi ha en fast og lav fraværsgrense, mener forfatteren av denne teksten. Hva tenker du? Begrunn ditt synspunkt. Diskuter spørsmålet i klassen.