«Frivillig tvang» er en dokumentarfilm laget av Ulrik Imtiaz Rolfsen. Dokumentarfilmen tar for seg unge norskpakistanere som forsøker å finne sin plass mellom ulike kulturelle forpliktelser og forventninger fra foreldre.

NRK Brennpunkt: «Frivillig tvang»
kulturelle forpliktelser og forventninger fra foreldrene.


Oppgaver til filmen (individuelt eller i par)

  1. Hvilke historier er det vi får høre? Beskriv de fire hovedpersonene og deres liv.
  2. Hvorfor kaller de intervjua ungdommene seg ikke for norske – til tross for at de er født og oppvokst i Norge og er norske statsborgere?
  3. Hva er en «klan»?
  4. Hvorfor er klanen så viktig i land som Pakistan?
  5. Hvordan er forholdene mellom kjønnene slik de beskrives i filmen?
  6. Beskriv de viktigste forskjellene mellom norsk og pakistansk kultur (fra Punjab).
  7. Hva tenker du om forskjellene når det gjelder å ta vare på eldre mennesker?

Skriv
Hva mener du er viktig for å lykkes med integrasjon i Norge? Skriv ½ side.

Diskusjon i gruppe
Sitt i grupper på tre-fem personer. Diskutere hvordan situasjonen kommer til å være i Norge når det gjelder innvandring og integrasjon om 20 år, når deres generasjon har blitt voksne og fått barn.

Oppsummere diskusjonen i klassen til slutt.

kulturkonflikter – kulturkonflikt – tvangsekteskap