TV, radio, aviser og nettmedier setter mye av dagsordenen for hva som blir politikk. Men medias betydning for det som blir resultatet av politisk arbeid i Norge, er forbausende liten.

Det er ingen tvil om at mediene i dag spiller en viktig rolle i norsk politikk. Men det betyr ikke nødvendigvis at mediene har vesentlig innflytelse på resultatet av det politiske arbeidet.

medkritisk