Slik unngår dere slitasje på parforholdet i barnets første leveår. Jo større barna blir, desto større er sjansen for at foreldrene går fra hverandre, sier Elina Vinberg, sosiolog ved Universitetet i Oslo.
Hun forteller om en økning i bruddrisiko over tid for alle par.
– Unntaket er par med barn under 2 år. Jo yngre barnet er, jo større er den beskyttende effekten mot samlivsbrudd – og størst effekt ser jeg hos par med tre barn hvor den minste er under to år.
Vinbergs masteroppgave i sosiologi undersøker hvilken betydning barn har for samlivsbrudd, og hvordan dette har endret seg fra 1970 og frem til i dag.