Home planarbeid Periodeplan i IT1 2017-2018

Periodeplan i IT1 2017-2018

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 

Uke 34
(2t)

Presentasjon  av faget
Læreboka, kompetansemål og bloggen. Gjennomføring og bruk av digitale plattformer – Onedrive og OneNote.
 • Timeplan:
 • Tirsdag – 3-4 time
 • Fredag – 9-10 time
 • Mandag – 9-10 time på like uker

Alle kompetansemålene

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Uke 35
(4t)

Uke 36
(6t)

Uke 37
(4t)

 • Generell digital kompetanse
  • Mapper og filer
  • Filtyper, komprimering og lagring
 • Fra 0 og 1 til tekst, lyd og bilde
  • Hvorfor 0 og 1
  • Representasjon av tekst
  • Representasjon av farge
  • Representasjon av bilde
  • Representasjon av lyd
  • Filer
 • 5 HTML og CSS – en introduksjon
Video:
– Bits og bytes og de tingene
– Totallsystemet og digital representasjon
– Hva er digitalt?


videoer fra læreboka

Digital samtid:
– beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten
– forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og lyd
– gjøre rede for standarder for kommunikasjon mellom ulike former for digitalt utstyr og mellom programmer
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 38
 • 3 Digitalt utstyr
 • 5 Mer om HTML
Digitalt utstyr: 
Datamaskinens komponenter og virkemåte Grunnleggende begrepsguide 
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 39
 • 4 Internett
 • 5 Mer om HTML
Uke 40 Høstferie

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 41
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 42
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 43
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 44
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 45
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 46
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 47
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 48
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 48
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 49
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 50
SHARE