Home planarbeid Periodeplan i IT1 2017-2018

Periodeplan i IT1 2017-2018

 

Termin 1: 2017-2018
UKE 1-2: Oppstart databaser Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre rede for begrepene primærnøkkel, kandidatnøkkel, fremmednøkkel og atomærkravet

utvikle normaliserte datamodeller ut fra problemstillinger og begrunne valgene som er gjort

lage databaser i henhold til gitte datamodeller

utvikle, presentere og begrunne databaseapplikasjoner

lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener

UKE 3-4: Datamodellering Lenker og oppgaver
UKE 5: Koble til database fra PHP Lenker og oppgaver
UKE 6: Prøve Lenker og oppgaver
Prøve i kapittel 12-13 tirsdag 6. februar
UKE 7-8: Kap. 16 (SELECT) Lenker og oppgaver  Kompetansemål

utvikle, presentere og begrunne databaseapplikasjoner

lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener

Uke 9 Vinterferie
UKE 10: Kap. 16 (SELECT) Lenker og oppgaver Kompetansemål
Select-prosjekt innlevering: fredag 9. mars.

utvikle, presentere og begrunne databaseapplikasjoner

lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener

UKE 11-12: Kap. 17 (INSERT) Lenker og oppgaver

Uke 13: Påskeferie: 26.03.–02.04

UKE  14 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
  INSERT-prosjekt – se onenote
UKE 15  Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Heldagsprøveperiode fra onsdag 11.4 og til fredag 18.4 
UKE 16 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 uke 16  Mandag 16.4 Fagdag: IT1  Prøve
UKE ??: Planlegging og brukergrensesnitt Lenker og oppgaver Kompetansemål

planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter

utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

SHARE