Home planarbeid IT1SK Termin 2

IT1SK Termin 2

Termin 1
Uke 1: kapittel 11
Lenker og oppgaver Kompetansemål
Planlegging og brukergrensesnitt
Dette kapitlet handler om planlegging av nettsider, og litt om hvordan vi kan vurdere nettsider. Elevene bør spesielt bli kjent med validatoren, som kan brukes i vurderingen av elevarbeider.
…..planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter

…..utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

UKE 2: Oppstart databaser Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre rede for begrepene primærnøkkel, kandidatnøkkel, fremmednøkkel og atomærkravet

utvikle normaliserte datamodeller ut fra problemstillinger og begrunne valgene som er gjort

lage databaser i henhold til gitte datamodeller

utvikle, presentere og begrunne databaseapplikasjoner

lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener

UKE 3-4: Datamodellering Lenker og oppgaver
Prøve: Fredag 1. februar Kapittel 12-13-14
UKE 6: Koble til database fra PHP Lenker og oppgaver Kompetansemål

utvikle, presentere og begrunne databaseapplikasjoner

lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener

 

I uke 8 starter vi opp med
Select-prosjektet:
– T-bane
– Skiva platebutikk
– Selvvalgt oppgave

UKE 7-8: Kap. 16 (SELECT) Lenker og oppgaver
Uke 9 Vinterferie
UKE 10: Kap. 16 (SELECT) Lenker og oppgaver Kompetansemål – se over
Select-prosjekt innlevering: presentasjon???
UKE 11: Select Lenker og oppgaver
Prøve fredag 15. mars.
UKE 12-13: Kap. 17 (INSERT) Lenker og oppgaver
 
UKE  14-15 Tema: INSERT PROSJEKT – FILMKLUBB Kompetansemål
Uke 16: Påskeferie: 26.03.–02.04
UKE 16 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
UKE 17 Tirsdag og fredag Lenker og oppgaver Kompetansemål
UKE 18 Mandag og fredag Lenker og oppgaver Kompetansemål
UKE 19-20: 8-14-15 mai Lenker og oppgaver Kompetansemål
K20: Muligheter og utfordringer
Dette kapitlet tar for seg informasjonsteknologiens påvirkning på samfunnet, i form av ulike muligheter, automatisering av arbeidsoppgaver, digitale trusler, regelverk, etikk og opphavsrett.  – Fra læreboka

Filmen Kampen for et demokratisk Internett . Originaltittel «The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz».

«Det er ikke alltid galt å stjele»
Alexandra Elbakyan har startet et ulovlig nettsted for forskningsartikler. Nå kan 27-åringen fra Kasakhstan forandre måten vitenskap spres på verden over.

gjøre rede for hvilke utfordringer og muligheter den digitale verden kan skape for språklige og kulturelle minoriteter

gjøre rede for og argumentere for nødvendigheten av regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi

beskrive og drøfte informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser

beskrive og foreslå tiltak mot trusler i den digitale verden

UKE 21 Tirsdag og fredag Lenker og oppgaver Kompetansemål
  • Tirsdag: Eksamenstrening
Se onenote

Fredag 25. mai: Pilot – Norsis
NorSIS ønsker å lage et opplegg for dilemmatrening blant elever ved videregående skoler. Dette som ledd i et pilotarbeid med å utarbeide et lærerkurs i cybersikkerhet.
Slettmeg.no er en gratis råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.
UKE 22 Mandag-tirsdag-fredag Lenker og oppgaver Kompetansemål
 Eksamenstrening
UKE 22: Planlegging og brukergrensesnitt Lenker og oppgaver Kompetansemål

planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter

utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

SHARE