Home planarbeid Periodeplan i IT1 2017-2018

Periodeplan i IT1 2017-2018

UKE 34 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Timeplan
  • Tirsdag: 3-4 time
  • Fredag: 9-10 time
  • Mandag: 9-10 time /like uker
UKE 35 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Generell digital kompetanse
  • Filtyper, komprimering og lagring
 • K2: Fra 0 og 1 til tekst, lyd og bilde
  • Hvorfor 0 og 1
 • HTML og CSS koding
 • Fredag: Elever som ikke er på tur jobber med arbeidsoppgaver til kapittel 2 (biblioteket)

Digital samtid:
– beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten
– forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og lyd

UKE 36 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Digital samtid
– gjøre rede for standarder for kommunikasjon mellom ulike former for digitalt utstyr og mellom programmer

UKE 37 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Teori fra kap. 2-3-5
 • Praksis: koding kap.5

redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

UKE 38 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett

UKE 39 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

 Vårt klasserom på nett!

redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

Uke 40 Høstferie

 

UKE 41 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
K2 – Fra 0 og 1 til tekst/lyd/bilde
K3 – Digitalt utstyr
K4 – Internett
K5 – HTML og CSS
K6 – Mer om HTML
Svar på oppgavene:
Dere kan slå sammen oppgaver og besvarelser som passer sammen.
(se side 57)

Dere skal kunne:
definere utseende for lister, tabeller, lenker, menyer og skjemaer ved help av css

UKE 42-43-44 – Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Prosjekt: Ungdomsklubb

Kapittel 7 Mer om CSS (3 uker) 
Lister og meny i css

 Innleveringsoppgave: html/css 
Innlevering fredag 10. november


Oppgaver til kapittel 7 i læreboka

planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter

utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

UKE 45-46-47 – Tema Lenker og oppgaver
UKE 48 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 K 9: Bildebehandling
UKE 49 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
UKE 48 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 46
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 47
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 48
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 48
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 49
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 50
SHARE