Home planarbeid Periodeplan i IT1 2017-2018

Periodeplan i IT1 2017-2018

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 34  UKE 34 Introduksjon av faget – (2 timer)

Elevnettsted  Alle kompetansemålene
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 35

Uke 36

Uke 37

Generell digital kompetanse

 1. Mapper og filer
 2. Filtyper, komprimering og lagring
 3. 5 HTML og CSS – en introduksjon – 1 uke
 4. 6 Mer om HTML – 2 uker
 5. 7 Mer om CSS – 3 uker
Oppstart notepad++ – videoer fra læreboka
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 36
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 37
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 38
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 39


Uke 37 Digitalt utstyr og Internett (6 timer)

 1. Oppsummere Kap. 5: Sammendrag og oppgaver
 2. Kap. 3 Digitalt utstyr
  1. Datamaskinens komponeter og virkemåte
  2. Grunnleggende begrepsguide 
 3. Online html css kurs – >>>>>>>>Logg inn her – kode:QR83T2
 4. Kap. 4: Internett
  1. Slik virker nettet
Uke 40 Høstferie

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 41
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 42
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 43
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 44
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 45
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 46
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 47
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 48
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 48
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 49
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 50
Kapitler Tidsbruk Kommentar
2 Fra 0 og 1 til tekst, lyd og bilde 2 uker Et alternativ er å spare disse kapitlene til elevene kan litt HTML og CSS, og la elevene lage nettsider som presenterer temaene.
3 Digitalt utstyr 1 uke
4 Internett 1 uke
5 HTML og CSS – en introduksjon 1 uke
6 Mer om HTML 2 uker
7 Mer om CSS 3 uker
8 Sidelayout med CSS 3 uker
9 Bildebehandling 2 uker
10 PHP 3 uker
11 Planlegging og brukergrensesnitt 1 uke Temaene i dette kapitlet kan også gjennomgås i forbindelse med kapitlene om HTML og CSS.
12 Databaser – en introduksjon 1 uke
13 Datamodellering 4 uker
14 MySQL Workbench 2 uker
15 Koble til database fra PHP 1 uke Dette kapitlet kan gjennomgås sammen med kapittel 16.
16 Hente informasjon fra databaser (SELECT) 3 uker
17 Sette inn informasjon i databaser (INSERT) 3 uker
18 Slette informasjon fra databaser (DELETE) 1 uke
19 Endre informasjon i databaser (UPDATE) 2 uker
20 Muligheter og utfordringer 2 uker

 

SHARE

Facebook
Twitter
SHARE