Home planarbeid Periodeplan 1STA

Periodeplan 1STA

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Uke 34

3t.

Introduksjon til faget og bruk av digitale plattformer.

 • Hva er samfunnsfag?
 • Blogg og digitale plattformer
 1. Presentasjon av faget
 2. Bloggen
 3. Skoleportalen
  (Onedrive og Onenote)
 4. Yammer
  Klassenotatblokk
 • Timeplan
 • Onsdag 1-2 time
 • Fredag 2 time-ulike uker

 

35

Kap1: Kampen om fremtiden

– Demokrati – Demokrati som styreform
– Norsk økonomi – Velferdsstaten
– Politiske partier– Partiene i Norge

Elevene leser kap 1 og leverer felles svar på oppgave 1-7 (onenote)


– Hva står de politiske partiene for?
– Interaktive oppgaver fra læreboka

– analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg

– gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

36

 2017 er valgår – også i skolen.
Skolevalget arrangeres 4. og 5. sept.


Gruppearbeid:
Hvem stemmer på hvilke partier?
 (Samarbeidsområdet i onenote)


VALGKANALEN:
utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

 37 Kapittel 2: Slik styres Norge
I dette kapitlet skal du lære om det norske politiske systemet, og hvordan du kan være med å påvirke dette.

Elevene leser kap 2 og leverer felles svar på oppgave 1-9 (onenote)


 

– Det norske lokaldemokratiet
– Hvem er stortingsrep.?
– Repetisjonsoppgaver

gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 38  Påvirkningskanaler
– Hvordan kan du delta?
Kompetansemål:
utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad
Uke 39  Prøve i Kapittel 1 og 2  Kahoot (quiz) til kapittel 2

SHARE