Home planarbeid Periodeplan 1STA

Periodeplan 1STA

Termin 1 2017-2018
UKE 1 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre rede for rettighetene man har som forbruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar

UKE 2-3 Prøve + Ung økonomi Lenker og oppgaver
Onsdag 10. januar: Prøve kapittel 4 og 5  Prøvetid: 3 timer!
UKE 3 Ung økonomi Lenker og oppgaver
 • Oppgave i onenote:
  Pararbeid: ‘Jeg en grynder’

vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift, og trekke ut hovedlinjene i en resultat- og balanseregnskap

 •  Fredag: Bedrifters økonomi
UKE 4 K7 En og samme verden Lenker og oppgaver Kompetansemål

definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering

UKE 5 EU Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU

UKE 6 Tema: Tverrfaglig prosjekt i geografi og samfunnsfag Kompetansemål

gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

UKE 7 Tema: Fattigdom Lenker og oppgaver Kompetansemål
 Tverrfaglig prosjekt
UKE 8 Tema: Samer og urfolk(2t) Lenker og oppgaver Kompetansemål

beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

UKE 9: Vinterferie
UKE 10-11-12: Krig og fred  Lenker og oppgaver Kompetansemål

 definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet

– finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre

– diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

 • Fredag 16. mars:
  • Lage OneNote side: Syria konflikten
  • Innlevering av tverrfaglig prosjekt
Onsdag 21. mars: Gruppearbeid: Presentasjoner av konflikter

 1. Beskriv konflikten: Bakgrunn og parter/aktører i konflikten
 2. FN’s rolle
 3. Norges engasjement
 4. Hva er situasjonen nå i dag?
 5. Løsninger?
Oppgave: Kritikk mot justisminister Sylvi Listhaug


Her finner du bakgrunn og beskrivelse av pågående konflikter og kriger i verden i dag, og om stedene der FNs fredsbevarende operasjoner er aktive.

UKE 13 Påskeferie
UKE 14 Krig og fred (2t) Lenker og oppgaver Kompetansemål

diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

UKE 15 Menneskerettigheter (4t) Lenker og oppgaver Kompetansemål
Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning eller nasjonalitet.

– finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre

UKE 16 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
UKE 17 Tema (4t) Lenker og oppgaver Kompetansemål
 Prøve: onsdag/fredag 25-27. april
UKE 18 Spleiselaget Lenker og oppgaver Kompetansemål
Skatt Øst: Spleiselaget informerer om sammenhengen mellom verdiskaping, inntekter og velferdsgoder.
UKE 19 Tema (2t) Lenker og oppgaver Kompetansemål
SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Regn ut ditt eget budsjett!

regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi

Eksamensforberedelser


Onsdag og torsdag 14-15 juni:
Tema: Sosiale avvik – radikalisering og voldelig ekstremisme

 1. Opprett en side i onenote om temaet. (definer begreper, aktuelle nyhetsartikler, filmer etc.)
 2. Les mer om sosiale avvik
 3. Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?

Bærekraftig utvikling – et tverrfaglig dagsprosjekt

SHARE