Home planarbeid Periodeplan i samfunnsfag 2017-2018

Periodeplan i samfunnsfag 2017-2018

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 34 Introduksjon til faget

  1. Hva er samfunnsfag? – Bli kjent
  2. Bloggsider
  3. Bruk av digitale plattformer
  1. Presentasjon av faget
  2. Bloggen – Valg 2017
  3. Skoleportalen – Onedrive – Onenote
 Kompetansemål
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 35

 

Kapittel 2: Slik styres Norge
I dette kapitlet skal du lære om det norske politiske systemet, og hvordan du kan være med å påvirke dette.

 Læreboka: Les side 31-39
-Oppgaver: 1-2-3-4-5-10 side 48


Nettoppgaver:
– Det norske lokaldemokratiet
– Hvem er stortingsrep.?
– Repetisjonsoppgaver

gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 36 2017 er valgår – også i skolen.  Lenke
Skolevalget arrangeres 4. og 5. september.
Valg 2017
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 37 Politiske partier
Du skal lære å plassere partiene i forhold til hverandre, ved hjelp av begreper som høyre og venstre, og røde, blå og grønne partier.Eksempler på samarbeid:
– Barnehageavtalen
– KrF sier ja til Høyre, men lover ikke….
 Lekse til uke 44:
– Læreboka: s. 12-23
– Oppg. s. 24: 3-4-5


Nettoppgave:
Hva står de politiske partiene for?

– Bloggside:
Oppgaver som vi gjør muntlig
– Hva står partiene egentlig for?(2013)
– Interaktive oppgaver fra læreboka

analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge

Uke 38  Påvirkningskanaler

Læreboka:
– Les side 40-43
– Oppg. 6 og 11 side 48
Kompetansemål:
utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad
Uke 39
SHARE