Home planarbeid Periodeplan 1STA

Periodeplan 1STA

UKE 34 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Introduksjon til faget.
– Blogg og digitale plattformer
– Hva er samfunnsfag?


Lekse til neste uke:
Lese kapittel 1 og bli kjent med onenote

 1. Presentasjon av faget
 2. Bloggen
 3. Skoleportalen (Onenote)
 4. Yammer
 5. Elevpresentasjon av artikler
 • Timeplan
 • Onsdag 1-2 time
 • Fredag 2 time-ulike uker

UKE 35 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

– gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet,……

– analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg

UKE 36 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål


VALGKANALEN:
utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

UKE 37 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Valgresultater og oppsummering
Valgresultatet 2017
– Skolevalget 2017


Kapittel 2: Slik styres Norge
I dette kapitlet skal du lære om det norske politiske systemet, og hvordan du kan være med å påvirke dette.

Oppgave: Valgresultatet 2017 er klart! 
Er Sperregrensen rettferdig?


Elevene leser kap 2 og leverer felles svar på oppgave 1-9 (onenote)


– Det norske lokaldemokratiet
– Hvem er stortingsrep.?
– Repetisjonsoppgaver

gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet

UKE 38 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Kompetansemål:
utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

UKE 39 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Onsdag
  • Redigere innlevering
  • Repetisjonsoppgaver
 • Fredag: Prøve i Kapittel 1 og 2
UKE 40 – Høstferie

Ap tar omkamp for å skrote ny gigantregion. Håper å få KrF med på laget.
UKE 41 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Norges økonomi (side 14-17)
Den norske velferdsstaten

 1. Video: Fra vugge til grav
 2. Velferdsstaten(bloggside)
 3. Oppgave fra ung økonomi: – Velferdsstatens utfordringer

Ukequiz 41 i onenote!!!!

Prezi om velferdsstaten

Artikkel: Vi elsker velferdsstaten. Kan vi slippe regningen?

Kompetansemål:
diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor


gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge

UKE 42 Tema (2t) Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. Video fra Dagsrevyen og VG
 2. Norsk økonomisk politikk
 3. Dette er statsbudsjettet 2018(NRK)
  (Forslag fra regjeringen blir lagt fram 12. oktober)
 1. Onenote-side
 2. Vår viktigste jobb er å……
 3. Hvordan bruker vi pengene
 4. Forslag til statsbudsjett 2018
 5. Regjeringen.no: statsb. 2018

Kompetansemål:
gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge

UKE 43 Tema (2t) Lenker og oppgaver Kompetansemål
Kapittel 3: Du og samfunnet

Stikkord:
gruppeidentitet- normer – internalisering – roller – rollekonflikt- sosialiserings – områder/arenaer/agenter -primær/sekundær sosialisering

Kompetansemål:
definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg

UKE 44 Tema (2t) Lenker og oppgaver Kompetansemål
Hva er kultur. Vi skal både se på hva norsk kultur var og er, og hvordan kulturen er i stadig endring.Vi skal også se på kulturen til samene, og til andre minoriteter i Norge.

Til sist ser dette kapitlet på positive og negative følger av kulturell variasjon, og på hvordan rasisme, fordommer og diskriminering kan motarbeides.

Kompetansemål:
definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tidbeskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

UKE 45 Tema (4t) Lenker og oppgaver Kompetansemål
 Oppgave – fagartikkel:
«Muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn».
UKE 46 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

 

SHARE