Home planarbeid Periodeplan i sosiologi 2017-2018

Periodeplan i sosiologi 2017-2018

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 34
(4t)
Presentasjon  av faget. Gjennomføring og bruk av digitale plattformer.

  1. Bloggside: Om faget med videoer
  2. Læreboka og kompetansemål
  3. Skoleportalen og OneNote.
  • Timeplan
  • Mandag – 7-8 time
  • Fredag – 7-8 time
  • Torsdag – 9-10 time på like uker

Alle kompetansemålene

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Uke 35
(4t)

Uke 36
(6t)

1) Kapittel1: Samf. og vit. tenkemåter

Arbeidsbok (onenote):
– Repetisjon side 33.
– Gruppearbeid om sosiologiske tenkere


Nettoppgaver: – Repetisjon

gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger

definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 37

Uke 38

Uke 39

2) Hvordan får vi kunnskap om samfunnet?

Presentasjon av artikler fra bloggen.
Elever presenterer artikler fra bloggen.
– Bruk onenote
– Finn kompetansemål
– Finn begreper
Hvem presenterer når?
Artikkelpresentasjoner:
-elever –

gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet

Uke 40 Høstferie


UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 41  Oppstart metodeprosjekt

  • Prosjektbeskrivelse (se One Note) event.
Metodeprosjekt – spørreundersøkelse – 4 uker
  • gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 42
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 43
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 44
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 45
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 46
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 47
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 48
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 48
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 49
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 50

SHARE