Home planarbeid Periodeplan i sosiologi

Periodeplan i sosiologi

Del 3 Kulturforståelse
– Kapittel 6: Hva er kultur? Læreboka side 128 – 150– Kulturell variasjon – side 132 —– Kulturelt mangfold side 139 —
– Kulturell globalisering side – side 134 —
– Modernitet​

UKE 34 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Presentasjon  av faget.
Gjennomføring og bruk av digitale plattformer.

 1. Bloggside: Om faget med videoer
 2. Læreboka og kompetansemål
 3. Skoleportalen og OneNote.
 • Timeplan
  • Mandag: 7-8 time
  • Fredag: 7-8 time
  • Torsdag: 9-10 time-like uker

Alle kompetansemålene

 1) Kapittel1: Samf. og vit. tenkemåter
– Perspektiver og samfunnsoppfatninger
– Sosialt system/struktur: Mikro/Meso/Makro
Lekse til fredag:
Side 10-18 i læreboka
Oppgaver side 33:1-14
Svar på oppgavene i oneNote under arbeidsbok
UKE 35 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Resten av oppgavene på side 33
Nettoppgaver: – Repetisjon

definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd

UKE 36 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger

UKE 37 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
2) Hvordan får vi kunnskap om samfunnet?

Hvorfor sykler Ola og Kari på rødt?


Begreper | Spørreundersøkelser

gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet

gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene

UKE 38 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Mandag: Prosjekt
 • Torsdag: Prosjekt/prøveforberedelse
 • Teoriprøve: fredag 22. sept.

gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene

UKE 39 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 •  Prosjekt: Spørreundersøkelse
  • Utforming av spørreskjema
  • Innhenting av data

gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene

Uke 40 Høstferie
Uke 41- Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
  Prosjekt: Spørreundersøkelse
Uke 42-43  Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Prosjekt: Spørreundersøkelse Lekse til mandag 16. oktober: Lese side 54 – side 64 i læreboka
Kapittel 3: Hva er et samfunn?

 • Bæresøylene i et samfunn
 • Globalisering
 • Forventninger/normer/Sanksjoner
 • Harmoni/konflikt modell
 • Hva er et sosialt system?
 • Skolen som sosialt system
 Sosialisering (på bloggen) 
Tilhørighet
Flere begreper 
Sosialt system/struktur 
Skolen som sosialt system


Arbeidsoppgaver side 84-85


Quizlet:
– Kapittel 3: Hva er et samfunn?
– Samfunn og menneske

– definere sentrale begreper knyttet til sosialisering- sammenlikne sosialisering i primær- og sekundærgrupper og reflektere over sosialisering som en livslang prosess

– definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i sosiale systemer og gjøre rede for forutsetninger for at sosiale systemer skal kunne bestå

– analysere skolen som sosialt system og diskutere tiltak for økt elevmedvirkning

Uke 43 Innlevering av rapport Fredag 27. oktober kl. 15.00
Uke 44 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • K4: Kommunikasjon og påvirkning 
  • Personlig/masse kommunikasjon
  • Sosiale medier
  • Medier og sosialiseringsprosessen
   • Konsekvenser og påvirkning
  • Teorier
Massemedier (på bloggen)

– Nye medier

gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringenedrøfte massemedienes rolle i sosialiseringen

Uke 45 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Kapittel 5 Sosiale avvik
  • Normalitet – sosiale avvik
  • Kriminalitet
  • Reaksjoner på avvik

diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik

Uke 46 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
  Fredag 17 november: PRØVE I DEL 2 – SOSIALISERING
Uke 47-48-49   Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
  Del 3 Kulturforståelse
– Kapittel 6: Hva er kultur?
– Kulturell variasjon – side 132 —
– Kulturelt mangfold side 139 —
 Kulturell globalisering side – side 134 —
– 
Modernitet
 Læreboka side 128 – 150


Oppgave: Høy innvandrerandel gir ikke dårligere skoleresultater

http://www.mangfoldsportalen.no/

gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer

bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer

analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg

gjøre rede for familie- og slektskapsordninger og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer

forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene

Uke 50 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Intro til Religion: Oljebarna: sikhisme og kristendom (video, 13 min)

………………

……………….

Presentasjon av artikler fra bloggen.
Elever presenterer artikler fra bloggen.
– Bruk onenote
– Finn kompetansemål
– Finn begreper
Hvem presenterer når?
Artikkelpresentasjoner:
-elever –

SHARE