samsI dette nummeret blir Norge sammenlignet med andre europeiske land både når det gjelder tillit til viktige samfunnsinstitusjoner og befolkningens utdanning. Les også blant annet om overkvalifiserte innvandrere og hvor lenge ulike yrkesgrupper lever.

 • Innsatt og utsatt
  Innsatte i norske fengsler har før de fengsles dårligere levekår enn den øvrige befolkningen . Mange lever et økonomisk usikkert liv og har boligproblemer. Dette kan ha konsekvenser for hvordan de vil klare seg i samfunnet når de blir løslatt.
 • Hver fjerde innvandrer overkvalifisert i jobben?
  Flere innvandrere enn resten av befolkningen mener de er overkvalifiserte for jobben sin. Det gjelder 23 prosent av de sysselsatte innvandrerne, men 13 prosent av de sysselsatte uten innvandrerbakgrunn.
 • Nordmenn på tillitstoppen i Europa
  Nordmenn har generelt større tillit til politiske institusjoner enn andre europeere har. Det er politiet som nyter størst tillit i Norge, etterfulgt av rettsvesenet og Stortinget. Frp-velgerne uttrykker minst tillit til politiske institusjoner.
 • Norge bedre enn EU-snittet på fem av åtte utdanningsmål
 • Høy utdanning og godt arbeidsmiljø bidrar til et langt liv