Motivet for bedrageri, korrupsjon og underslag er gjerningsmennenes behov for suksess, beundring og status. I sin nye bok navngir professor Petter Gottschalk over 400 nordmenn som har begått bedrageri og underslag.

Hvitsnippforbrytere som begår underslag, skattesvindel, bedrageri og korrupsjon er gjerne personer med gode stillinger og høy sosial status. De har ett felles motiv – lovbryterne vil berike seg selv. Og de gjør det på andres bekostning.

Professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI har forsket på hvitsnippforbrytelser i 20 år, og gir nå ut en bok om temaet med tittelen Økonomisk kriminalitet, ledelse og samfunnsansvar.

Må forstå for å bekjempe
Han serverer forskning som kan forklare hvorfor noen begår underslag, selv om de risikerer å få navn og bilde slått opp i avisene og årelange fengselsstraffer.

Motivet er å bli rik. Men selv om mange har både lyst på mer penger og anledning til å svindle, er det likevel bare to prosent som gjør det.

– Jeg har villet se nærmere på gjerningsmennene, sier Gottschalk. Motivet hans har vært å forstå de kriminelle.

– Jeg har forsøkt å forstå dem som begår økonomisk kriminalitet, fordi man ikke kan bekjempe noen man ikke forstår, sier professor Petter Gottschalk ved BI. Han gir en bred empirisk og teoretisk beskrivelse av hvitsnittforbrytere i boken Økonomisk kriminalitet. (Foto: BI)

– Man kan ikke bekjempe noen man ikke forstår, sier professoren ved institutt for ledelse og organisasjon.