Nav ble tyngre og mer byråkratisk enn den var ment å skulle være, sier Erna Solberg. 

Vi må gjøre det beste ut av det, sier statsministeren.
I juli er det ti år siden oppstart av Nav-reformen. Men i en stortingsmelding om Nav som Regjeringen nylig la frem, er det lite feiring å spore.

– Jeg kan ikke se at dere konkluderer med at Nav-reformen har vært en vellykket reform? – Nei, det er en reform vi fortsatt er nødt til å gjøre ganske mye med for å få de resultatene vi ønsket oss, sier Erna Solberg. Hensikten med reformen var å unngå at syke, ledige og sosialhjelpsmottagere ble kastet fra dør til dør.

Solberg synes egentlig man skulle valgt en annen modell. Hun mener etaten ble for stor. – Ja, egentlig hadde vi et ønske om to etater og ikke én. Det var det vi foreslo, sier hun.

refLes hele saken