Som sjef for Telenor i Asia de seneste årene, har Sigve Brekke vært sentral i å føre selskapet fra Norden og inn i en rekke land med utbredt korrupsjon.

Jussprofessor Beate Sjåfjell mener at staten som eier er mer opptatt av avkastning enn etikk, og at profittpresset gir økt risiko for korrupsjon.

Julelysene var tent. Blå cupcakes til alle. Slik markerte Telenor i desember i fjor at selskapet passerte 203 millioner kunder. En sammenstilling av selskapets årsrapport og Transparency Internationals korrupsjonsindeks, viser at mer enn 195 millioner av kundene bor i meget korrupte land. Og andelen øker.

Noen måneder etter 200-millionersmarkeringen signaliserte nemlig Telenor at det kan komme til å trekke seg ut av Danmark, verdens minst korrupte land.