Vi trenger en ny integreringspolitikk. Mye går bra når nye mennesker kommer til Norge,  men vi har også store integreringsutfordringer som vi må ta på alvor. 

Nytt utvalg vil gjøre det enklere å få midlertidig arbeidstillatelse og innføre tiltak for å holde flyktninger unna Oslo. I går ble rapporten «10 bud for en ny integreringspolitikk» presentert.

Rapporten er et samarbeid mellom opposisjonen Ap, SV, Sp og «regjeringsvennene» Venstre og KrF. –Det er ikke selvsagt at alle punktene i rapporten vedtas på alle partienes landsmøter, men en del vil det nok bli bred enighet om, sier Bård Vegar Solhjell (SV), som har ledet utvalget.


Kommentar: Den største segregeringen
Torbjørn Røe Isaksen http://www.aftenposten.no/article/ap-602387b.html