Færre røyker, færre drikker, og ungdomskriminaliteten har aldri vært lavere. I tillegg blir ungdommene stadig mer like foreldrene sine, slår en fersk rapport fra NOVA ved HiOA fast.

– Jeg vil heller satse på det jeg vil fremover. Jeg oppnår ikke suksess av å være på fest, sier Haroon Aslam, som heller ikke var russ fordi han ville satse på en dansekarriere. Han har ikke vært på fest på to år.

NRK treffer 19-åringen på ungdomsklubben X-Ray på Grünerløkka i Oslo sammen med vennene Adan Khan (19), Mohammed-Daod Sadiq (17) og Chantelle Danle (17). De er i gang med dansetrening frem mot Melafestivalen, en internasjonal kulturfestival i Oslo sentrum, der de skal delta.

De hevder selv at utdanning er viktigere enn festing – og passer på den måten godt inn i Ungdata-undersøkelsens beskrivelser av dagens ungdom.


Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva ligger i uttrykket «skikkelig»? (Dvs. hvilke kriterier har en lagt til grunn for å bruke uttrykket?)
  2. Hva betyr det at ungdommene blir stadig mer like foreldrene sine, tror du?
  3. Hvor representative tror du disse ungdommene i artikkelen er?
  4. Gjennomfør en spørreundersøkelse i klassen med spørsmål tilsvarende dem som er brukt i undersøkelsen. (Se bort fra de helt personlige spørsmålene.) Hva fant dere?
  5. Skriv ned ei liste med de utfordringene som skaper størst press på ungdom i dag. Sammenlign hva dere har kommet fram til.
  6. Hva er fordelene og ulempene med at ungdom føler press?
  7. Trenger samfunnet ungdom som protesterer? Skriv ned noen grunner for et ja og for et nei.
  8. Drøft om presset på ungdom er for stort eller for lite. Begrunn dine synspunkter.