Skal fremtidens velferd sikres, må dagens unge få en betydelig lengre tidshorisont på sitt arbeidsaktive liv.

Sykehjemsplasser, hjemmetjeneste, rullestol og sykdom. Vanligvis er dette temaer når politikere snakker om eldre. Og omsorg vil alltid være veldig viktig. Men gledelig nok ser vi at diskusjonen om eldre har fått utvidet innhold. Eldrepolitikk er noe mer, og den handler ikke lenger bare om sykdom og livets siste fase. Flere og flere har fått øynene opp for at eldrepolitikk også må handle om arbeidsliv og inkludering. Og at eldrepolitikk faktisk også handler om dagens unge.

Tre fordeler
Det er tre fordeler vi vil trekke frem som særlig viktige når vi snakker om at eldre skal stå lenger i arbeid.