Billigere og mer miljøvennlige batterisystemer kan endre måten vi tenker energiforsyning i hjemmet på. 

Elbilgiganten Tesla har allerede lansert batteriløsningen Powerwall for hjemmet. – I kombinasjon med smarte distribusjonssystemer og bedre utviklede lokale strømmarkeder vil denne nye batteriteknologien endre hvordan bedrifter og private hjem forholder seg til energiforsyning, sier direktør i norske EsmartSystems, Knut Johansen, som har levert avanserte IT-systemer til kraftbransjen i mange år.

De nye batteritypene er basert på langt mer miljøvennlige materialer som natrium, aluminium eller sink. De inneholder ikke tungmetaller og etsende kjemikalier som brukes i eldre bly- og syrebatterier.

Elbilgiganten Tesla har allerede lansert batteriløsningen Powerwall for hjemmet. Den har fått enorm oppmerksomhet, kalt Powerwall, for hjemmet, som kan lagre fornybare energi – til man trenger den