Har du det som trengs for å være attraktiv på jobben i fremtiden? Lederen for Norsk Forening for Kunstig Intelligens mener du vil trenge to spesielle universitetskurs – uansett hva du driver med i dag.

Likte du mattetimene? En spesiell type matematikkforståelse ser ut til å bli nøkkelen til en av de viktigste kompetansene i fremtidens arbeidsliv. Da Aftenposten besøkte Googles maskinlæringssenter i Zürich før sommeren, fikk vi høre at alle i fremtiden vil måtte kunne litt maskinlæring – akkurat som alle må kunne litt om Internett i dag. Men hva innebærer det? Teknologien, som ofte defineres som en viktig del av kunstig intelligens, ser ut til å bli anvendelig at den vil påvirke arbeidshverdagen i absolutt alle bransjer, enten du jobber privat eller offentlig.

kunstig-intMatteglade kan glede seg

Anders Kofod-Petersen er professor II ved NTNU og leder norsk Forening for Kunstig intelligens, samtidig som han er visedirektør for en dansk miniversjon av SINTEF kalt Alexandrainstituttet. Han mener også at maskinlæring er en teknologi helt utenom det vanlige. Ja, faktisk blir den så stor at ALLE vil ha bruk for enten utdanning eller etterutdanning på feltet – uansett hva du jobber med i dag.

– Mener du virkelig alle – uansett hva vi jobber med i dag?

– Bortsett fra om du jobber med teologi, er svaret ja. Begrunnelsen er at alt vi gjør blir datadrevet i fremtiden. Allerede vil jeg si at det er skandaløst at man både i det private og i det offentlige sitter på ekstreme datamengder som man ikke anvender til noe fornuftig. Et av de heteste feltene er for eksempel personlig medisin. I dag behandler vi sykdommen i et typisk menneske, ikke sykdommen i deg, nettopp fordi vi ikke klarer å nyttiggjøre oss de eksisterende datamengdene. Og dette argumentet kan man si vil være gyldig uavhengig av bransje, mener Kofod-Petersen.