Årets nasjonale ungdatarapport oppsummerer svarene fra flere hundre tusen ungdommer. 

Dagens ungdom bruker mer tid på lekser, drikker mindre og har tettere forhold til foreldrene enn for seks år siden. Samtidig er det flere jenter som opplever å bli mobbet og som mangler nære venner.

Hovedbildet er at dagens ungdom har det bra og lever svært aktive liv. Det store flertallet har gode venner å være sammen med, engasjerte foreldre og en skole og et lokalmiljø som de både trives og føler seg trygge i. Dette er viktige betingelser for livskvalitet, god helse og veien til et godt liv.

Rapporten blir lansert på HiOAs debattmøte om mobbing på Arendalsuka 17. august.

Arrangementet streames direkte på HiOA-tv på nett: www.hioa.no/tv

Måler utviklingen fra 2010

I årets rapport har forskerne fulgt utviklingen i norske ungdommers levekår og livssituasjon fra 2010 og fram til sommeren 2016.

Les hele saken


Finn Ungdata-tall for din kommune

Hvordan er det å vokse opp i ulike steder i Norge? Bruk kartet til å finne og sammenlikne tall fra kommuner og fylker. Se resultater for ulike tema som rus, venner, framtid og mange flere. >>>>>>