Debatt: Nikab og sekularisme

Majoriteten må alltid passe seg på å ikke forveksle frihet med det å likne på oss. 

Det trapper opp til et retorisk våpenkappløp i innvandrings- og integreringsdebatten. Akkurat nå er vi midt inne i en forvirrende debatt om et forbud mot nikab i undervisningssituasjoner. Men bak lurer en mer prinsipiell debatt om frihet og tvang i et stadig mer nervøst multikulturelt samfunn.

Det er ikke overraskende at Frp går høyt på banen i disse spørsmålene, men i det siste har også stemmer i både Arbeiderpartiet og SV strammet til skruen et par hakk. Forbud mot nikab har nå tverrpolitisk støtte, selv om partienes landsmøter har til gode å komme etter.

Denne utviklingen får nå parodiske konsekvenser. Arbeiderpartiets Jan Bøhler har i Stortinget etterspurt et nasjonalt forbud mot nikab i skolen, et forbud partiet hans stemte ned seinest i 2013. Siden Frp har giftet seg med Høyre, vil de ikke fremme et forslag denne perioden. Men Frp på Stortinget, som på ingen måte må forveksles med Frp i regjering, er fortsatt ihuga tilhengere av et forbud og vil gjerne ha med seg Ap på å overkjøre regjeringen. Det vil ikke Ap, fordi forslaget ikke kommer fra regjerings-Frp. De vil derimot fremme sitt eget forslag om forbud.


Fra Mangfold: Oppgaver til artikkelen