Mange konflikter handler om religion, men det er ikke årsaken til borgerkrig. Konflikten oppstår i stedet når folkegrupper står uten politisk innflytelse. Det er konklusjonen i en ny studie.

I de siste fem årene har Syria blitt delt i ulike opprørsgrupper som er støttet av stormakter som USA og Russland. Den islamske stat (IS) vil etablere et nytt kalifat, mens moderate muslimer kjemper for mer demokrati og en ny regjering.

Mange tenker seg at konfliktene oppstår på grunn av religiøse stridigheter, men det er ikke en viktigere årsak enn språk, rase eller kultur. Det er konklusjonen i den nye studien.

– Borgerkriger oppstår ikke på grunn av religiøse skiller i seg selv. Opprørsgrupper kjemper typisk for politisk makt og kontroll, og følger ofte etniske grupper. De kan like godt organisere seg etter språk eller hudfarge i stedet for religion, forklarer Lasse Lykke Rørbæk, som er adjunkt ved institutt for statsvitenskap ved Aarhus Universitet i Danmark.

Han har nettopp fullført en doktoravhandling om etniske grupper og borgerkriger.