Home Samfunnsfag Artikler samfunnsfag Ny fraværsgrense i videregående skole fra i høst

Ny fraværsgrense i videregående skole fra i høst

Fra skolestart blir det innført fraværsgrense i videregående skole. Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget. Men rektor vil kunne benytte skjønn i spesielle tilfeller.

Rektor vil kunne bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter.

Mer rom for skjønn
− Den nye fraværsgrensen skal gi mer rom for skjønn, og vi åpner derfor for at rektor kan bruke skjønn for udokumentert fravær inntil 15 prosent. De nye fraværsreglene tar i enda større grad høyde for at det kan være svært ulike og sammensatte årsaker til at elever er borte fra undervisningen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Rektor skal kunne bruke skjønn i de tilfellene der årsaken til fraværet gjør det urimelig at eleven ikke får karakter. Dette vil for eksempel gjelde elever som er i en vanskelig livssituasjon, og som derfor ikke har fått dokumentert fraværet.  

Må følge opp elevene
Bruken av skjønn gjelder for det udokumenterte fraværet som overstiger 10 prosent. Elever som totalt sett har mer enn 15 prosent udokumentert fravær i et fag, vil ikke få karakter i faget.

– Fraværsgrensen er ingen erstatning for skolenes arbeid med å følge opp elevene og forhindre frafall. Tvert imot understreker det behovet for oppfølging av elever som begynner å nærme seg grensen, sier Røe Isaksen.

Prøveperiode på tre år
Innføringen av en fraværsgrense vil i første omgang gjelde i en periode på tre år, og det vil bli iverksatt et forskningsprosjekt som skal se konsekvensene av regelendringene.

– Vi vil følge med på virkningene av fraværsgrensen underveis, men med en milepæl etter tre år. Da vil vi få et godt grunnlag for å vurdere om vi skal videreføre ordningen, sier kunnskapsministeren.


Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten.
Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven er det ikke fravær. Det er for eksempel

  • rådgivning på skolen
  • møte med PP-tjenesten
  • organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
  • elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
  • avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

 

Les hele saken på UDIR


Aktuelle saker om fraværsgrensen


VG Skole og utdanning VG


Aftenposten Skole og utdanning