Sosialantropologi viser hvordan mennesker er like og forskjellige, og at mye kunne ha vært annerledes, også her. Nå bør antropologien for alvor inn i skolen.

For tyve år siden skrev Aftenpostens daværende kulturredaktør Håkon Harket at det var som om mange gikk omkring med en liten antropolog i magen. Sosialantropologien var en nøkkel til å forstå samtiden. Den viste frem og gjorde rede for verdens kulturelle mangfold uten å dømme. Den viste at sosiale og kulturelle grenser som ble oppfattet som naturlige, kunne problematiseres. På sitt mest politiske kunne antropologien brukes til å kritisere nasjonalisme og forsvare minoritetsrettigheter, og dette ble da også gjort.