Det er viktig å ha regler som styrer hvordan åndsverk kan brukes. Uten slike regler er det ingen som kan leve av å jobbe som forfattere, journalister, fotografer eller musikere. Men hvordan kan vi stimulere til deling av et åndsverk på Internett og samtidig sikre rettighetene til opphavspersonen?

Når du selv vil legge ut egne åndsverk på Internett, bør du tenke gjennom hva slags bruk du vil tillate. Dersom du ikke merker materialet ditt med noen spesiell lisens, gjelder åndsverkslovens regler for opphavsrett. Dersom du vil tillate en friere bruk, kan du gi tekstene, bildene eller videoene dine en eller annen form for Creative Commons (CC)-lisens.