Hardt mot hardt. Er flyktning- og migrantkrisen borte? Ikke hvis blikket rettes mot Italia og Hellas.

Antall asylankomster til Norge stuper. Drøyt 2500 har kommet hittil i år. Ifølge Justisdepartementets ferskeste prognose vil antallet ligge på 3550 ved utgangen av året. Ikke siden 1997 har ankomsttallene vært så lave. Hvor er det blitt av flyktningkrisen som dominerte nyhetsbildet så totalt for et år siden? Vel, den er ikke borte, og noen berø- ringspunkter finnes i Norge også. Torsdag fraktes et tjuetalls asylsøkere fra Italia, den aller første puljen av i alt 1.500 som Norge vil motta for å støtte opp om EUs sterkt haltende relokaliseringsprogram.