Diskrimineringen er et faktum, mener samfunnsforsker Arnfinn H. Midtbøen, men i går ble Camilla Shoaei (18) kåret til Ung leder 2016.

Camilla Shoaei er ikke typen som bare sitter og mener ting, men som aktivt gjør noe med det hun brenner for. Hun jobber med å bygge ned fordommer mot innvandrerungdommer.

Juryen, som kåret henne til Ung leder i går, skriver blant annet i sin begrunnelse: «hun viser stort samfunnsengasjement med sine bidrag i lokalmiljøet i sitt arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og andre ungdommer. Hun er opptatt av å bygge ned fordommer og barrièrer og fokuserer på å fremme og bygge potensial og det unike i hver ungdom»