Å utvikle bedre mål på nasjonal livskvalitet er en god idé, men det bør satses mer ambisiøst enn på en indeks.

Brutto nasjonalprodukt (BNP) måler alt, unntatt det som gjør livet verdt å leve, sa Robert Kennedy i 1968. I mange land har lignende synspunkter fått ny vind i seilene de siste årene. Stortinget har nå til behandling et forslag om å «utvikle et mål for brutto nasjonal livskvalitet som et supplement til brutto nasjonalprodukt» – en livskvalitetsindeks som skal gi myndighetene kunnskap om hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes velferd.

Vi tror det er en god idé å utvikle bedre mål på nasjonal livskvalitet, og håper politikerne griper denne muligheten til en viktig debatt – en debatt som til nå har vært forbausende lunken. Kontrasten er stor til Tyskland, der det i 2015 ble avholdt over 200 dialogmøter om «det gode liv», med forbundskansleren som deltager på enkelte av dem.