Jeg synes faktisk du kan koste på deg en takk, Sylvi Listhaug. I erkjennelse av at Fremskrittspartiets politikk aldri hadde gitt de goder du og andre småbarnsfamilier tar som gitt.

 Sylvi Listhaug – du er statsråd og blivende mamma. Jeg synes det er flott med en gravid statsråd. Det er vel bare tre kvinner som har gjennomført dette løpet før deg. Men må du være så negativ overfor dem som gikk opp løypa for deg? Feministene – kvinnene som kjempet frem reformene som nå gjør dine valg mulig?