Oppland Arbeiderblad

Ungdommen møtte fram i hopetall på Nytorvet onsdag kveld for å vise sin motstand mot kommunens kuttforslag.

Bakgrunnen er at administrasjonen ved rådmann Magnus Mathisen er i budsjettknipe og har foreslått å legge ned Ungdommens hus i Gjøvik, samt å halvere Ungdomsavdelingen.

Forslaget har vakt sterke reaksjoner blant kommunens unge innbyggere, noe som viste seg til fulle onsdag kveld.

Fakler og appeller

Rundt 200 mennesker møtte fram utenfor lokalene til Ungdommens hus på Nytorvet i sentrum, der tente fakler, plakater, appeller og høylytt engasjement preget markeringen.

Gustav Winterberg (13) begynte på ungdomsskolen i høst, og har allerede hatt stor glede av tilbudet som nå er truet og var en av initiativtakerne for fakkelmarkeringen.

– Det var utrolig artig at så mange møtte opp, konstaterte 13-åringen under arrangementet, som altså ble gjennomført med et imponerende oppmøte, trass i kaldt regnvær denne novemberkvelden.

Ordfører Bjørn Iddberg var invitert, og stilte velvilligst opp. Han hadde uansett gode nyheter å komme med til de frammøtte.

Forskyver prosessen

– Vi politikere har et trangt budsjett å forholde oss til, men dette forslaget fra administrasjonen mener vi er altfor omfattende, med foreløpig uoversiktlige konsekvenser. Derfor er det blitt enighet blant posisjonen om å forskyve prosessen. Det skjer ingen ting med Ungdommens hus i 2017, røpet Iddberg til stor jubel fra ungdommene.

Budsjettet blir lagt fram i løpet av neste uke, men ordføreren opplyste altså allerede onsdag at Ap, Miljøpartiet de Grønne, SV og Rødt er blitt enige om å skjerme tilbudet ved Ungdommens hus inntil videre.

– Nå skal vi bruke neste år til å gå gjennom prosessen på en ordentlig måte, i samarbeid med dere og de som jobber ved Ungdommens hus, sa ordfører Bjørn Iddberg.

Kan rammes hardt

Ungdomsavdelingen rammes hardt av rådmannens forslag, som går ut på å fjerne 3,8 stillinger og at driften på Ungdommens Hus i dagens lokaler opphører.

«Avdelingen beholder fire stillinger som må omorganiseres i internt i sektor Oppvekst. Det er en forutsetning at stillingene brukes til forebyggende arbeid og oppfølgingsarbeid for ungdom. Herunder må det brukes ressurser til helsestasjonen for ungdom. En reduksjon i bemanning og opphør av nåværende lokaler innebærer at tilbudet til ungdom blir smalere», skriver rådmannen.

Videre foreslår rådmannen at leksehjelpen omorganiseres, og det kan bli assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som bistår elevene, framfor lærere.


Politiet om ungdomskutt: Mister et viktig verktøy.

Bilde