Vil fattigdommen i verden forsvinne bare økonomien vokser raskt nok? Hvorfor fortsetter noen land å være lutfattige, selv om den rike verden bruker milliarder på utviklingshjelp hvert år?

Forskjellen på rik og fattig på globalt nivå er ekstrem. Alle mennesker er like mye verdt og bør ha samme muligheter. Den økonomiske ulikheten gjør at dette er langt fra realiteten for de fleste menneskene på jorden.
Hvordan kan vi skape en mer rettferdig verden?